Blade of the Immortal - Season 1 (2008)

Original Title: 無限の住人

13 Episodes


Genres
Action & Adventure, Animation, Science-Fiction, War & Military

Cast

Rina Satou
Rin Asano
Kazuya Nakai
Taito Magatsu
Hirofumi Nojima
Kagehisa Anotsu
Mamiko Noto
Makie Otono-Tachibana
Masashi Ebara
Sabato Kuroi
Daisuke Namikawa
Araya Kawakami
Takayuki Sugo
Kagimura Habaki
Daisaku Shinohara
Takayuki Asano
Takashi Kondō
Tatsumasa Saitou
Toru Okawa
Saburou Anotsu
Kousei Yagi
Takahide Asano

Streaming, rent, or buy Blade of the Immortal – Season 1:

Currently you are able to watch "Blade of the Immortal - Season 1" streaming on Amazon Prime Video or buy it as download on Microsoft Store.