Cromartie High School - Season 1

(2003)

Original Title: 魁!! クロマティ高校

26 Episodes


Genres
Comedy, Animation
Runtime
11min
Age rating
G

Cast

Takahiro Sakurai
Takashi Kamiyama
Megumi Hayashibara
Maeda's Mother
Mika Kanai
Beta Mechazawa
Norio Wakamoto
Shinichi Mechazawa
Akio Suyama
Hokuto no kobun
Tetsu Inada
Akira Maeda
Tomoyuki Shimura
Kiichi Fujimoto
Norihisa Mori
Takeshi Hokuto
Takuma Suzuki
Shinjiro Hayashida
Takaya Kuroda
Masked Takenouchi
Yūto Kazama
Noboru Yamaguchi
Daiki Nakamura
Pootan's partner
Hiroshi Yanaka
Akio Takejo
Kenichi Suzumura
Makio Tanaka
Kiyoyuki Yanada
Jackson Setouchi
Takahiro Yoshimizu
Ichiro Yamamoto
Yuji Ueda
Jun Ishikawa

Streaming, rent, or buy Cromartie High School – Season 1:

Currently you are able to watch "Cromartie High School - Season 1" streaming on Amazon Prime Video, Crunchyroll or for free with ads on Retrocrush, AsianCrush.

People who liked Cromartie High School also liked