Seiren - Season 1 (2017)

Original Title: セイレン

DISCOVER

Seiren not available on your favorite video service? Find something else you'll like!

Start now

12 Episodes

Videos: Trailers, Teasers, Featurettes


Genres
Animation

Cast

Kuroki Honoka
Sanjou Ruise
Juri Kimura
Touno Kyouko
Shino Shimoji
Miyamae Tooru
Shiori Mikami
Kamizaki Makoto
Manami Numakura
Kamita Tomoe
Atsushi Tamaru
Kamita Shouichi
Shiori Izawa
Hiyama Miu
Ayane Sakura
Tsuneki Hikari

Streaming, rent, or buy Seiren – Season 1:

Currently you are able to watch "Seiren - Season 1" streaming on Crunchyroll.