Soul Hunter (1999)

Original Title: 仙界伝 封神演義

1 Seasons


Genres
Science-Fiction, Animation, Action & Adventure, Fantasy
Runtime
25min
Age rating
G

Cast

Yoshino Kimura
Haru Kojima
Naoto Takenaka
Masahiko Amakasu
Takashi Sorimachi
Tetsushi Sakurai
Makiko Esumi
Yoshiko Kawashima
Yui Ichikawa
Kosei Aishinkakura
Misaki Ito
Kijin Tatara
Takako Tokiwa
Hiro Aishinkakura (Saga)
Yutaka Takenouchi
Fuketsu Aishinkakura
Hiromi Iwasaki
Kotoko Saga
Miwa Mukunoki
San Gou Gou
Manabu Hamada
Shunbou Ri (fictional)
Shinshō Nakamaru
Kakeda no Miyadenka
Toru Nakamura
Hisanobu Touyama (fictional)
Yoko Nogiwa
Hisako Saga
Yasunori Danta
Shouji Kudou
Kazuko Katô
Takeda no Miyahi Denka
Yuki Amami
Kouran Ri

Soul Hunter - watch online: stream, buy or rent

Currently you are able to watch "Soul Hunter" streaming on Amazon Prime Video, Crunchyroll or for free with ads on Retrocrush.

People who liked Soul Hunter also liked