March Comes in Like a Lion - Season 2 (2017)

Original Title: 3月のライオン

34 Episodes

Videos: Trailers, Teasers, Featurettes


Genres
Drama, Animation, Comedy

Cast

Yoshimasa Hosoya
Yuusuke Takahashi (voice)
Shin-ichiro Miki
Kai Shimada (voice)
Nobuhiko Okamoto
Harunobu Nikaidō (voice)
Tomokazu Sugita
Misumi Tatsuyuki
Subaru Kimura
Matsumoto Issa
Toru Okawa
Kouda Masachika
Marina Inoue
Kouda Kyouko
Shigeru Chiba
Kawamoto Someji
Takahiro Sakurai
Hayashida Takashi
Misaki Kuno
Momo Kawamoto (voice)
Kana Hanazawa
Hinata Kawamoto (voice)
Ai Kayano
Akari Kawamoto (voice)
Kengo Kawanishi
Rei Kiriyama (voice)

Streaming, rent, or buy March Comes in Like a Lion – Season 2:

Currently you are able to watch "March Comes in Like a Lion - Season 2" streaming on Netflix, WAKANIM.

People who liked March Comes in Like a Lion also liked