Talentless Nana - Season 1 (2020)

Original Title: 無能なナナ

Videos: Trailers, Teasers, Featurettes


Rating
Genres
Drama, Science-Fiction, Animation

Cast

Hiro Shimono
Nanao Nakajima (voice)
Rumi Ookubo
Nana Hiiragi (voice)
Yuichi Nakamura
Kyōya Onodera (voice)
Nakahara Mai
Michiru Inukai (voice)
Yukina Tsutsumi
Kirara Habu (voice)
Takuya Nakashima
Moguo Iijima (voice)
Aiko Ninomiya
Shinji Kazama (voice)
Tomohiro Ono
Ryūji Ishii (voice)
Toshiki Masuda
Yōhei Shibusawa (voice)
Yuki Inoue
Moguo's henchman A (voice)
Takeo Ōtsuka
Moguo's henchman B (voice)
Yoshitaka Yamaya
Moguo's henchman C (voice)
Hiromichi Tezuka
Seiya Kori (voice)
Yurie Kozakai
Kaori Takanashi (voice)
Atsushi Tamaru
Tsunekichi Hatadaira (voice)
Miyu Tomita
Yūka Sasaki (voice)
Yuna Kamakura
Fūko Sorano (voice)
Atsushi Kousaka
Homeroom teacher (voice)
Koji Yusa
Jin Tachibana (voice)

Streaming, rent, or buy Talentless Nana – Season 1:

Currently you are able to watch "Talentless Nana - Season 1" streaming on WAKANIM or for free with ads on WAKANIM.

People who liked Talentless Nana also liked