తుపాకీ రాముడు (2019)

TUTUSTU

తుపాకీ రాముడు ei saatavilla suosikkivideopalvelussasi? Löydä jotain muuta, josta pidät!

Aloita nyt

Luokitus
Genre
Draama, Komedia
Kesto
2t 24min

Näyttelijät

Synopsis

Ramudu is a free-spirited, illiterate orphan from a village. Priya is a well-educated woman who runs a book store in the same village. What makes them fall in love and how they manage to face the odds that come along with it.

తుపాకీ రాముడు - katso netissä: suoratoista, osta tai vuokraa

Voit ostaa elokuvan "తుపాకీ రాముడు" palvelussa Apple iTunes tai vuokrata sen netissä palvelussa Apple iTunes.

Ihmiset, jotka pitivät nimikkeestä తుపాకీ రాముడు, pitivät myös