18ാം പടി (2019)

FELFEDEZÉS

18ാം പടി nem érhető el a kedvenc videoszolgáltatójánál? Találjon valamit mást, amit szívesen megnézne!

Indítás most

Értékelés
Műfajok
Akció és kaland, Dráma, Rejtély és thriller
Időtartam
}h min

Szinopszis

Students of two schools in Thiruvananthapuram that cater to different economical classes are in a tussle. While one set struggles for survival, the other is busy finding joy in drugs. The two groups keep finding reasons to mess with each other. Will they find the purpose of their lives amid the chaos?

18ാം പടി adatfolyam: hol látható online?

Jelenleg a(z) "18ാം പടി" online megtekinthető itt: Amazon Prime Video.

Hasonló a 18ാം പടി

ലൂസിഫെർ
ഉണ്ട
ജോസഫ്
அடங்க மறு
இரும்புத்திரை
தடம்
నాని'స్ గ్యాంగ్ లీడర్
మజిలీ
Vinci Da
கடாரம் கொண்டான்
காப்பான்
Kavaludaari