വൈറസ് (2019)

FELFEDEZÉS

വൈറസ് nem érhető el a kedvenc videoszolgáltatójánál? Találjon valamit mást, amit szívesen megnézne!

Indítás most

Értékelés
Műfajok
Dráma, Rejtély és thriller, Akció és kaland, Bűn, Borzalom
Időtartam
}h min
Rendező

Öntvény

Kunchacko Boban
Dr. Suresh Rajan
Tovino Thomas
Paul V Abraham
Sreenath Bhasi
Dr. Abid Rahman
Revathi
C K Prameela
Rima Kallingal
Sister Akhila
Soubin Shahir
Unnikrishnan
Poornima Indrajith
Dr. Smrithy Bhaskar
Rajamani
Labour & Excise Minister of Kerala
Rahman
Dr. Salim
Madonna Sebastian
Dr. Sara Yakub
Jinu Joseph
Dr. John Jacob
Binu Pappu
Dr.Sudevan
Basil Joseph
Dr. Mithun
Srikant Murali
Prof. Emergency Department
Sajitha Madathil
Dr. Sreedevi
Leona Lishoy
Paul's Wife
Sudheesh
Radhakrishnan
Lukman Lukku
Dr. Sajith
Sreedevi Unni
Dr. Abid's mother
Zeenath
Sister Akhila's mother
Jolly Chirayath
Pradeep's mother
Ambika Rao
Head Nurse
Kottayam Ramesh
Medical College Superintendent
Nilambur Ayisha
Enquiry Women in Medical College
Dileesh Nair
Person in news interview

Szinopszis

A real life account of the deadly Nipah virus outbreak in Kerala, and the courageous fight put on by several individuals which helped to contain the epidemic.

വൈറസ് adatfolyam: hol látható online?

Jelenleg a(z) "വൈറസ്" online megtekinthető itt: Amazon Prime Video.

Hasonló a വൈറസ്

Vírus
Fertőzés
Víruscsapda
ஜோக்கர்
ജെല്ലിക്കെട്ട്
Section 375
28 nappal később
तुम्बाड
Karantén
Z világháború
பேரன்பு
ലൂസിഫെർ