Season 1

Watch Now

Streaming in:

Streaming, rent, or buy The Makanai: Cooking for the Maiko House – Season 1:

Currently you are able to watch "The Makanai: Cooking for the Maiko House - Season 1" streaming on Netflix.

9 Episodes

Rating

JustWatch Rating 83%
IMDB 7.9 (2k)

Genres

Comedy, Drama

Runtime

43min

Director

Takuma Sato , Hiroshi Okuyama , Hirokazu Kore-eda , Megumi Tsuno

Cast

Nana Mori
Kiyo
Natsuki Deguchi
Sumire
Aju Makita
Ryо̄ko
Keiko Matsuzaka
Chiyo
Ai Hashimoto
Momoko
Mayu Matsuoka
Yoshino
Takako Tokiwa
Azusa
Kairi Jo
Kenta Nakanowatari
Momoko Fukuchi
Tsurukoma
Kotoko Wakayanagi
Kikuno
Kotona Minami
Kotono
Lily Franky
Ren
Yukiya Kitamura
Takeshi Ishida
Toshinori Omi
Cameraman Seino
Kanji Furutachi
Kanjiro Furutachi
Keiko Toda
Kimie Sakurai
Kayoko Shiraishi
Kiyo Nozuki's Grandmother
Arata Iura
Masahiro Tanabe
Ryota Suzuki
Chinatsu Izumi
Koki Maeda
Win Morisaki
Kazuya Takahashi
Kenta Maeno
Bando Yajuro
Koki Mitani
Rina Miura