Currently available on 2 streaming services.

Blade of the Immortal - watch online: stream, buy or rent

Currently you are able to watch "Blade of the Immortal" streaming on Netflix. It is also possible to buy "Blade of the Immortal" on Microsoft Store as download or rent it on Microsoft Store online.

Cast

Takuya Kimura
Manji
Hana Sugisaki
Machi / Rin Asano
Sota Fukushi
Anotsu Kagehisa
Hayato Ichihara
Shira
Erika Toda
Makie Otono-Tachibana
Kazuki Kitamura
Sabato Kuroi
Chiaki Kuriyama
Hyakurin
Shinnosuke Mitsushima
Taito Magatsu
Ken Kaneko
Hishiyasu Shido
Yōko Yamamoto
Yaobikuni
Ichikawa Ebizo XI
Eiku Shizuma
Seizō Fukumoto
Min Tanaka
Kagimura Habaki
Masayuki Deai
Tsutomu Yamazaki
Kensui Ibane
Takashi Kitadai
Takuma Hiraoka
Chisun
Yoshiyuki Yamaguchi
Chikara Motoyama
Kazuto Seike
Takahiro Hotta
Takahiro Kuroishi
Wataru Ichinose
Ryuji Kasahara
Tadayoshi Kobashi
Gouichi Natsuyama
Chika Katou
Hideko Sono
Renji Ishibashi
Abayama
Masanobu Katsumura
Sei Matobu
Yukiharu Yamaguchi
Sakurako Moteki
Yoshiyuki Shibata
Toru Iwasu
Yoshiie Akihito
Eiji Yamada
Rui Nishio
Ayami Nakamura
Haruna Kishimoto
Daughter of Tea House
Yukiharu Sugiyama
Koji Yamaguchi
Shun Sugata
Takuma Otoo
Shima Onishi
Yusuke Sugiyama

Popular movies coming soon

Venom: The Last Dance
Avengers 5
Joker: Folie à Deux
Captain America: Brave New World
Mickey 17
Gladiator II
Beetlejuice Beetlejuice
Disney's Snow White
Paddington in Peru
Blade
Deadpool & Wolverine
Transformers One
Wicked
Alien: Romulus

Upcoming Action & Adventure movies

Descendants: The Rise of Red
Jake Paul vs. Mike Tyson
The Instigators
The Union

Similar Movies you can watch for free

Shogun's Ninja
Samurai Reincarnation
Throne of Blood
Legend of the Eight Samurai
The 47 Ronin
Rashomon
The Street Fighter's Last Revenge
The Killer