Currently available on 2 streaming services.

Legend of the Eight Samurai - watch online: stream, buy or rent

Currently you are able to watch "Legend of the Eight Samurai" streaming on Classix.

Cast

Hiroko Yakushimaru
Princess Shizu
Hiroyuki Sanada
Inue Shinbei Masashi
Sonny Chiba
Inuyama Dosetsu Tadatomo
Minori Terada
Inumura Daikaku Masanori
Masaki Kyomoto
Inuzuka Shino Moritaka
Etsuko Shihomi
Inusaka Keno Tanetomo
Takuya Fukuhara
Inukawa Sosuke Yoshito
Shunsuke Kariya
Inuta Kobungo Yasuyori
Kenji Ohba
Inukai Genpachi Nobufuchi
Keiko Matsuzaka
Princess Fuse (voice)
Mari Natsuki
Tamazusa
Yûki Meguro
Hikita Gonnokami Motofuji
Nagare Hagiwara
Yonosuke
Mamako Yoneyama
Funamushi
Akira Shioji
Genjin
Akira Hamada
Akushiro
Tatsuo Endō
Hikiroku
Seizō Fukumoto
Retainer B
Mikio Narita
Ohta Sukemasa
Masataka Naruse
Retainer A (as Tadashi Naruse)
Harumi Sone
Hinoue Miyaroku
Ryôichi Takayanagi
Ohta Masaharu
Taiji Tonoyama
Hikojii
Nana Okada
Hamaji
Akihiro Shimizu
Flute Samurai
Akio Kobune
Black Samurai D
Akira Yamamoto
Daigaku Sekine
Black Samurai B
Emi Uema
Village Girl
Jiro Shirai
Black Samurai F
Kenji Ikeda
Kenjirou Ishimaru
Banquet Samurai A
Mai Ooishi
Poison Girl B
Makiko Kitashiro
Masaka
Masao Hirakawa
Retainer D
Minken Karasawa
Mizuho Suzuki
Guide Samurai
Naoto Ikeda
Village Boy
Noboru Maro
Black Samurai C
Noriko Kojima
Poison Girl A
Rantaro Mine
Retainer C
Ryuji Komine
Peasant
Ryûji Tsubaki
Seigo Inoue
Black Samurai A
Shiro Takano
Banquet Man
Shoji Sawada
Takeshige Hatanaka
Banquet Samurai B
Tetsuo Fujisawa
Black Samurai G
Tsuyako Okajima
Old Village Woman
Yasuhiro Suzuki
Arimura
Yôko Inagaki
Yôko Miyanagi
Yukio Miyagi
Yuko Kada
Kohagi

Popular movies coming soon

Venom: The Last Dance
Avengers 5
Joker: Folie à Deux
Captain America: Brave New World
Mickey 17
Gladiator II
Beetlejuice Beetlejuice
Disney's Snow White
Paddington in Peru
Blade
Deadpool & Wolverine
Transformers One
Wicked
Alien: Romulus

Upcoming Fantasy movies

Saving Bikini Bottom: The Sandy Cheeks Movie