Currently available on 4 streaming services.

Rurouni Kenshin Part I: Origins - watch online: stream, buy or rent

Currently you are able to watch "Rurouni Kenshin Part I: Origins" streaming on KPN. It is also possible to buy "Rurouni Kenshin Part I: Origins" on Apple TV, Pathé Thuis, Microsoft Store as download or rent it on Pathé Thuis, Apple TV, Microsoft Store online.

Cast

Takeru Satoh
Kenshin Himura
Emi Takei
Kaoru Kamiya
Koji Kikkawa
Udo Jine
Yu Aoi
Megumi Takani
Munetaka Aoki
Sanosuke Sagara
Go Ayano
Gein
Genki Sudo
Banjin Inui
Taketo Tanaka
Yahiko Myojin
Eiji Okuda
Aritomo Yamagata
Yosuke Eguchi
Hajime Saito
Teruyuki Kagawa
Kanryu Takeda
Kaoru Hirata
Tae Sekihara
Mei Nagano
Tsubame Sanjo
Yusuke Hirayama
Older Brother
Motoki Fukami
Younger Brother
Daisuke Honda
Kodama
Kotaro Okamoto
Kikuchi
Toshihiro Yashiba
Kubo's Husband
Atsuko Anami
Kubo's Wife
Motoki Ochiai
Mizushima
Ryôta Matsushima
Masataka Kubota
Akira Kiyosato
Ichirôta Miyakawa
Kogoro Katsura
Ryuhei Higashiyama
Soldier 4
Masashi Arifuku
Oriental Doctor
Yuta Kuba

Popular movies coming soon

Venom: The Last Dance
Avengers 5
Joker: Folie à Deux
Captain America: Brave New World
Mickey 17
Gladiator II
Beetlejuice Beetlejuice
Disney's Snow White
Paddington in Peru
Blade
Deadpool & Wolverine
Transformers One
Wicked
Alien: Romulus

Upcoming Fantasy movies

Saving Bikini Bottom: The Sandy Cheeks Movie