Currently available on 1 streaming service.

Rurouni Kenshin Part II: Kyoto Inferno - watch online: stream, buy or rent

You can buy "Rurouni Kenshin Part II: Kyoto Inferno" on Microsoft Store as download or rent it on Microsoft Store online.

Cast

Takeru Satoh
Kenshin Himura
Emi Takei
Kaoru Kamiya
Munetaka Aoki
Sanosuke Sagara
Kaito Oyagi
Yahiko Myojin
Yu Aoi
Megumi Takani
Yosuke Eguchi
Hajime Saito
Yûsuke Iseya
Aoshi Shinomori
Min Tanaka
Kashiwazaki Nenji
Tao Tsuchiya
Makimachi Misao
Ryunosuke Kamiki
Sojiro Seta
Maryjun Takahashi
Yumi Komagata
Tatsuya Fujiwara
Makoto Shishio
Kazufumi Miyazawa
Toshimichi Ookubo
Yukiyoshi Ozawa
Ito Hirobumi
Ryosuke Miura
Cho Sawagejo
Kenichi Takitoh
Sadojima Hoji
Masataka Kubota
Akira Kiyosato
Tomomi Maruyama
Anji Yukyuzan
Mitsu Murata
Usui Uonuma
Hiroko Yashiki
Kamatari Honjo
Kentarō Shimazu
Saizuchi
Kota Yamaguchi
Fuji
Dai Watanabe
Seiku Arai
Aki Nishihara
Seiku Arai's Wife
Mantaro Koichi
Toshiyoshi Kawaji
Hidekazu Mashima
Takano
Tatsuya Nakamura
Shakku Arai
Yuria Eda
Masukami
Ayumi Beppu
Omime
Yasushi Fuchikami
Eiichiro Mishima
Masaharu Fukuyama
Seijuro Hiko
Tôru Kizu

Popular movies coming soon

Venom: The Last Dance
Avengers 5
Joker: Folie à Deux
Captain America: Brave New World
Mickey 17
Gladiator II
Beetlejuice Beetlejuice
Disney's Snow White
Paddington in Peru
Blade
Deadpool & Wolverine
Transformers One
Wicked
Alien: Romulus

Upcoming Drama movies

The Instigators
In a Violent Nature
Blitz