Currently available on 1 streaming service.

Rurouni Kenshin: The Beginning - watch online: stream, buy or rent

Currently you are able to watch "Rurouni Kenshin: The Beginning" streaming on Netflix.

Cast

Takeru Satoh
Kenshin Himura
Kasumi Arimura
Tomoe Yukishiro
Issey Takahashi
Kogoro Katsura
Nijiro Murakami
Soji Okita
Masanobu Ando
Shinsaku Takasugi
Kazuki Kitamura
Tatsumi
Yosuke Eguchi
Hajime Saito
Towa Araki
Enishi Yukishiro
Shima Onishi
Iizuka
Soko Wada
Toshizo Hijikata
Mansaku Ikeuchi
Katagai
Mayu Hotta
Ikumatsu
Makiko Watanabe
Landlady
Wataru Ichinose
Sumita
Kinari Hirano
Nakajo
Eita Okuno
Murakami
Eiki Narita
Mumyoi Yatsume
Masataka Kubota
Kiyosato Akita
Hoshi Ishida
Mochizuki Kameyata
Takahiro Fujimoto
Isami Kondo

Popular movies coming soon

Venom: The Last Dance
Avengers 5
Joker: Folie à Deux
Captain America: Brave New World
Mickey 17
Gladiator II
Beetlejuice Beetlejuice
Disney's Snow White
Paddington in Peru
Blade
Deadpool & Wolverine
Transformers One
Wicked
Alien: Romulus

Upcoming Drama movies

The Instigators
In a Violent Nature
Blitz