Gegege no Kitarou - Season 1 (2018)

Original Title: ゲゲゲの鬼太郎

87 Episodes


Genres
Science-Fiction, Animation

Cast

Mayumi Tanaka
Sunakake Babaa
Bin Shimada
Konaki Jijii
Toshio Furukawa
Nezumi Otoko
Umeka Shouji
Neko Musume
Masako Nozawa
Medama-oyaji
Yukiyo Fujii
Inuyama Mana

Streaming, rent, or buy Gegege no Kitarou – Season 1:

Currently you are able to watch "Gegege no Kitarou - Season 1" streaming on Crunchyroll.