Currently available on 1 streaming service.

Sansho the Bailiff - watch online: streaming, buy or rent

Currently you are able to watch "Sansho the Bailiff" streaming on Plex for free.

Cast

Kinuyo Tanaka
Tamaki
Yoshiaki Hanayagi
Zushiô
Kyōko Kagawa
Anju
Eitarō Shindō
Sanshô dayû
Ichirō Sugai
Minister of Justice
Bontarō Miake
Kichiji
Yōko Kozono
Kohagi
Chieko Naniwa
Ubatake
Kikue Mōri
Priestess
Ken Mitsuda
Prime Minister Fujiwara
Masao Shimizu
Masauji Taira
Ryōsuke Kagawa
Ritsushi Kumotake
Akitake Kôno
Taro
Kanji Koshiba
Kaikudo Naito
Shinobu Araki
Sadaya
Masahiko Tsugawa
Young Zushiō
Keiko Enami
Young Anju
Teruko Omi
Nakagimi
Kimiko Tachibana
Namiji
Reiko Kongō
Shiono
Shōzō Nanbu
Masasue Taira
Ryônosuke Azuma
Landlord
Kazukimi Okuni
Norimura
Saburo Date
Kimpei
Sumao Ishihara
Yakko
Ichirô Amano
Midori Komatsu
Harbour's Lady
Yukio Horikita
Jiro
Jun Fujikawa
Kanamaru
Sôji Shibata
Sado Man
Akira Shimizu
Slave Trader
Tokio Oki
Harbour's Man
Akira Shiga
Farmer #2
Hachiro Okuni
Saburo Miyazaki
Akiyoshi Kikuno

Popular movies coming soon

Venom: The Last Dance
Avengers 5
Joker: Folie à Deux
Captain America: Brave New World
Mickey 17
Gladiator II
Beetlejuice Beetlejuice
Disney's Snow White
Paddington in Peru
Blade
Deadpool & Wolverine
Transformers One
Wicked
Alien: Romulus

Upcoming Drama movies

The Instigators
In a Violent Nature
Blitz