ലൂസിഫെർ (2019)

Urmăriți acum

Hopa, acest film nu are oferte de streaming.

Add it to your Watchlist to not miss its release in streaming.

Ceva nu este în regulă? Anunțați-ne.

Genuri
Mystery & Thriller, Actiune & Aventura, Crimă, Dramă
Execuție
2h 52min

Arunca

Mohanlal
Stephen Nedumpally
Manju Warrier
Priyadarshini Ramdas
Tovino Thomas
Jathin Ramdas
Saikumar
Mahesha Varma
Kalabhavan Shajon
Aloshy Joseph
Nyla Usha
Arundhathi
Fazil
Father Nedumpally
Nandhu
P S Peethambaran
John Vijay
Mayilvaahanam
Kainakary Thankaraj
Nedumpally Krishnan
Bala
Bhadran
Adarsh
Stephen
Angelina Roshan
Priyadarshini
Binu Pappu
Jail warden
Thara Kalyan
Hostel warden
Sshivada Nair
Govardhan's wife
Antony Perumbavoor
Man at nightclub

Rezumat

In God's own country, the supreme leader of the ruling party dies, leaving a huge vacuum, not only in the electoral and leadership sphere of the party but also that of the state. In the inevitable succession squabble and the power struggle that ensues, the thin line that separates good and bad becomes irrecoverably blurred and out of this seemingly endless mayhem, emerge forces that are hitherto unheard of.

ലൂസിഫെർ streaming: unde să urmăriți online?

Încercăm să adăugăm noi furnizori în mod constant, dar nu am putut găsi o ofertă pentru "ലൂസിഫെർ" online. Reveniți curând pentru a verifica dacă a apărut ceva nou..

Similar cu ലൂസിഫെർ