Kengan Ashura - Season 2 (2019)

Original Title: ケンガンアシュラ

12 Episodes

Videos: Trailers, Teasers, Featurettes


Genres
Animation, Action & Adventure

Cast

Daisuke Namikawa
Setsuna Kiryuu
Choo
Kazuo Yamashita
Yumi Uchiyama
Kaede Akiyama
Daisuke Hirakawa
Kenzou Yamashita
Hayato Kaneko
Ichirou Nakata
Tetsu Inada
Jun Sekibayashi
Jun'ya Enoki
Cosmo Imai

Streaming, rent, or buy Kengan Ashura – Season 2:

Currently you are able to watch "Kengan Ashura - Season 2" streaming on Netflix.