The Blood of Wolves

The Blood of Wolves (2018)

Original Title: 孤狼の血

Videos: Trailers, Teasers, Featurettes


Genres
Drama, Crime
Runtime
2h 6min

Cast

Koji Yakusho
Shogo Ogami
Tori Matsuzaka
Shuichi Hioka
Yoko Maki
Rikako Takagi
Kenichi Takitoh
Daisuke Saga
Takuma Otoo
Shigeru Yoshida
Joey Iwanaga
Daiki Zenda
Junko Abe
Momoko Okada
Yôsuke Eguchi
Moritaka Ichinose
Gorô Ibuki
Kenji Otani
Hajime Inoue
Tsuneo Iwamoto
Renji Ishibashi
Shohei Ikago
Katsuya
Hiroyuki Nawashiro
Takahiro Kuroishi
Yasunori Kanemura
Marie Machida
Yoko Takii
Megumi
Junko Uewase
Shido Nakamura
Takafumi Takasaka
Tomoya Nakamura
Kyoji Nagakawa
Shun Nakayama
Keisuke Yoshihara
Takamitsu Nonaka
Yoshiki Bizen
Kyusaku Shimada
Takeshi Kako
Tarô Suruga
Jiro Uewase
Yutaka Takenouchi
Kosuke Nozaki
Pierre Taki
Ginji Takii
Eiji Takigawa
Katsushi Mori
Taketo Tanaka
Takashi Yanagita
Takaki Uda
Tomoyasu
Kenichi Yajima
Keiji Tomotake

Synopsis

Set in 1988 in Hiroshima, Japan, prior to the enactment of the anti-organized crime law. A rumor exists that Detective Shogo Ogami has ties with the yakuza. He is partnered with Detective Shuichi Hioka and they investigate a missing person case involving a financial company employee. Conflicts between opposing yakuza groups become more serious.

The Blood of Wolves - watch online: streaming, buy or rent

Currently you are able to watch "The Blood of Wolves" streaming on Shudder.

People who liked The Blood of Wolves also liked