An Elephant Sitting Still

An Elephant Sitting Still

(2018)

Watch Now

Videos: Trailers, Teasers, Featurettes

Trailer Preview Image

Genres

Drama

Runtime

3h 54min

Director

Cast

Wang Yuwen
Huang Ling
Zhang Yu
Yu Cheng
Li Congxi
Wang Jin
Li Danyi
Wang Jin's daughter
Kong Wei
Wang Jin's son-in-law
Kong Yixin
Wang Jin's granddaughter
Chaobei Wang
Yu Cheng's friend
Wang Xueyang
Wife of Yu Cheng's friend
Zhu Yan Man Zi
Yu Cheng's Lover
Zhaoyan Guozhang
Wei Bu's father
Li Suyun
Wei Bu's mother
Huang Ximan
White dog's female owner
Li Qing
White dog's male owner
He Miaomiao
Mother of Yu Cheng's friend
Shunzi
Yu Cheng's mother
Guo Jing
Dean's Wife
Zhang Shuai
Yu Cheng's sidekick 1
Zhou Yinglong
Yu Cheng's sidekick 2
Zhao Weimin
Yu Cheng's sidekick 3
Hao Shimin
Yu Cheng's sidekick 4
Chang Wukui
The guy burning garbage
Liu Xiaohui
Restaurant female owner
Zhu Jianliang
Middle-aged man
Zhang Jinzhong
Strong old man
Li Hongmei
Card-playing woman
Liu Jianmin
Wei Bu's uncle
3502 tenant
Wei Bu's grandmother
Ember Yu
Pool room receptionist
Zhang Zhouqiang
Restaurant chef
Wang Gang
Yu Cheng's father
Wang Longlong
Scalper's accomplice
Ma Heping
Shuttlecock-kicking man
Yan Hao
Ballet class student
Zhang Yuming
City bus rider / Coach rider / Service area
Zhao Shihui
Li Xiaoli
Ning Wong
Huang Ling's mother
Zhao Tao
History teacher
Liu Xiwen
Taxi driver
He Lei
Bus driver

Synopsis

In the northern Chinese city of Manzhouli, they say there is an elephant that simply sits and ignores the world. Manzhouli becomes an obsession for the protagonists of this film, a longed-for escape from the downward spiral in which they find themselves.

An Elephant Sitting Still streaming: where to watch online?

Currently you are able to watch "An Elephant Sitting Still" streaming on OVID. It is also possible to buy "An Elephant Sitting Still" on Apple iTunes, Amazon Video as download or rent it on Apple iTunes, Amazon Video online.