Battles Without Honor and Humanity

(1973)

Watch Now


Genres

Action & Adventure , Crime , Drama

Runtime

1h 39min

Cast

Bunta Sugawara
Shozo Hirono
Hiroki Matsukata
Tetsuya Sakai
Kunie Tanaka
Makihara Masakichi
Eiko Nakamura
Suzue Kunihiro
Tamio Kawachi
Kanbara Seiichi
Toshie Kimura
Mrs. Yamamori
Mayumi Nagisa
Akiko Shinjo
Asao Uchida
Okubo Kenichi
Shinji Takano
Kaneko Shoichi
Harumi Sone
Shuji Yano
Kinji Nakamura
Nakahara Shigeto
Shôtarô Hayashi
Matsunaga Takeshi
Seizô Fukumoto
Shimonaka Ryuji
Tsunehiko Watase
Toshio Arita
Keiji Takamiya
Yamakata Shinichi
Asao Koike
Narrator
Takashi Ebata
Constable Maekawa
Naotsugu Uzaki
Sugitani Nobuhiko
Hitoshi Ômae
Nogata Mamoru
Kazutarō Kuni
Kakiuchi Jiro
Gorô Ôki
Otake Isamu
Akira Hirasawa
Yashiro Mitsuharu
Ryō Nishida
Takano Shinji
Kojiro Shirakawa
Furuya Makoto
Masaru Shiga
Yokoyama Nobuo
Minken Karasawa
Chief Investigator Nakamura
Hiroko Sakaki
Akemi, cabaret hostess
Chie Kobayashi
Yamashiro Sawa
Ryuko Azuma
Kunihiro Tome, Suzue's mother
Takuzō Kawatani
Ryoichi Enami
Yukio Miyagi
Kawanishi Tamotsu
Kenji Ikeda
Terauchi Hachiro
Tsuiyuki Sasaki
Nishitani Hideo (as Shunji Sasaki)
Yoshiki Yamada
Detective Katani
Yasumori Hikita
Detective Komuro
Shintarô Mibu
Yanagida Toshiji
Kuniomi Kitani
Kawanami Tokio
Yûsuke Tsukasa
Nukita Hideo
Tsuyoshi Arita
Mizutani Bunji
Tetsuo Fujisawa
Kuramitsu Masayoshi
Hideo Fujimoto
Utsumori Noburo
Yasuo Matsumoto
Ishido Torao
Kiyotaka Nishiyama
Yoshinaga Shun
Satoru Nabe
Anjo Keisuke
Teruo Fujinaga
Hiroishi Kinsaku
Toshio Tomogane
Wakita Noboru
Tamaro Murata
Clothing Shopkeeper
Ryuji Komine
Mikuni man (as Kazuo Komine)
Ryuji Katagiri
Mesaki Takeshi
Toshio Kitagawa
Kusuda Joichi
Tatsuo Umemiya
Hiroshi Wakasugi

Synopsis

In the teeming black markets of postwar Japan, Shozo Hirono and his buddies find themselves in a new war between factious and ambitious yakuza...

Battles Without Honor and Humanity streaming: where to watch online?

Currently you are able to watch "Battles Without Honor and Humanity" streaming on ARROW or for free with ads on Tubi TV, AsianCrush. It is also possible to rent "Battles Without Honor and Humanity" on YouTube, Amazon Video, Apple iTunes online and to download it on Apple iTunes, Amazon Video, YouTube.