Eight Hours of Terror (1957)

Original Title: 8時間の恐怖

DISCOVER

Eight Hours of Terror not available on your favorite video service? Find something else you'll like!

Start now

Genres
Mystery & Thriller, Action & Adventure, Crime
Runtime
1h 28min

Cast

Nobuo Kaneko
Kosaku Mori
Harue Tone
Natsuko Shimura
Sumiko Minami
Tokie Murakami
Kenjiro Uemura
Daisuke Oi (Bank Robber)
Hiroshi Kondô
Saburo Kimizuka (Bank Robber)
Masao Oda
Stationmaster
Taizō Fukami
Taizo Nakayama
Ryutaro Nagai
Yoshitaro Yanagawa
Ayako Fukuda
Haru Yoshioka
Keiko Shima
Sumie Akutsu
Eiko Misuzu
Yasu Nakayama
Hisako Hara
Shizu Yanagisawa
Zenji Yamada
Junpei Murakoshi

Synopsis

A bus making its precarious way across a winding mountain road picks up some unwelcome passengers.

Eight Hours of Terror streaming: where to watch online?

You can buy "Eight Hours of Terror" on Apple iTunes as download or rent it on Apple iTunes online.

People who liked Eight Hours of Terror also liked