Babylon - Season 1

(2019)

Watch Now

Streaming in:

12 Episodes


Genres

Animation, Drama, Mystery & Thriller, Action & Adventure

Runtime

23min

Age rating

TV-MA

Cast

Yuichi Nakamura
Zen Seizaki (voice)
Satsuki Yukino
Magase Ai (Voice)
Takahiro Sakurai
Shinobu Kujiin (voice)
Kensho Ono
Atsuhiko Fumio (voice)
Mao Ichimichi
Hiasa Sekuro (voice)
Kenyu Horiuchi
Yasutaka Morinaga (voice)
Kazuyuki Okitsu
Ariyoshi Hanta (voice)
Katsuhisa Houki
Ryūichirō Nomaru (voice)
Ryotaro Okiayu
Kaika Itsuki (voice)

Streaming, rent, or buy Babylon – Season 1:

Currently you are able to watch "Babylon - Season 1" streaming on Amazon Prime Video.