Original Title: ドクターX ~外科医・大門未知子~

Watch Now

Oops, we couldn't find any streaming offers.

Add it to your Watchlist to not miss its release in streaming.

Something's wrong? Let us know.

10 Episodes


Genres
Drama, Comedy
Runtime
54min

Cast

Ryoko Yonekura
Michiko Daimon
Yuki Uchida
Hiromi Jonouchi
Kento Nagayama
Naoyuki Nishiyama
Kenichi Endo
Takashi Ebina
Ittoku Kishibe
Akira Kanbara
Kosuke Suzuki
Mamoru Hara
Kei Tanaka
Hikaru Morimoto
Yasunori Danta
Takashi Torii
Shuhei Uesugi
Shinji Kurokawa
Mao Daichi
Madoka Shimura
Takanori Jinnai
Takashi Inomata
Masao Kusakari
Kagenobu Uchikanda
Toshiyuki Nishida
Shigekatsu Hiruma

Streaming, rent, or buy Doctor-X: Surgeon Michiko Daimon – Season 5:

We try to add new providers constantly but we couldn't find an offer for "Doctor-X: Surgeon Michiko Daimon - Season 5" online. Please come back again soon to check if there's something new.

People who liked Doctor-X: Surgeon Michiko Daimon also liked