Currently available on 2 streaming services.

Holmes of Kyoto - watch online: streaming, buy or rent

Currently you are able to watch "Holmes of Kyoto" streaming on Crunchyroll, Crunchyroll Amazon Channel.

Cast

Miyu Tomita
Aoi Mashiro (voice)
Kaito Ishikawa
Kiyotaka Yagashira (voice)
Ryohei Kimura
Akihito Kajiwara (voice)
Koji Yusa
Enshō (voice)
Sanae Kobayashi
Rikyū Takiyama (voice)
Rikiya Koyama
Seiji Yagashira (voice)
Yoji Ueda
Takeshi Yagashira (voice)
Suzuna Kinoshita
Kaori Miyashita (voice)
Yui Horie
Saori Miyashita (voice)
Sayaka Ohara
Yoshie Takiyama (voice)