Million Yen Women - Season 1 (2017)

Original Title: 100万円の女たち

12 Episodes


Genres
Drama, Comedy
Runtime
0h 30min

Cast

Rila Fukushima
Minami Shirakawa
Rena Matsui
Hitomi Tsukamoto
Miwako Wagatsuma
Yuki Kobayashi
Rena Takeda
Midori Suzumura
Yuko Araki
Nanaka Seki
Lily Franky
Tatsuyuki
Takashi Yamanaka
Seiji Sakurai
Tetsuhiro Ikeda
Ryuichi Moriguchi
Kaito Yoshimura
Takeshi Kanda
Yojiro Noda
Shin Michima

Streaming, rent, or buy Million Yen Women – Season 1:

Currently you are able to watch "Million Yen Women - Season 1" streaming on Netflix.

People who liked Million Yen Women also liked