Argevollen - Season 1

(2014)

Watch Now

Streaming in:

20 Episodes


Genres

Animation, Action & Adventure, Science-Fiction

Runtime

23min

Age rating

TV-14

Cast

Hiroshi Tsuchida
Samonji Ukyou (Main Character)
Sayaka Ohara
Suzushiro Saori (Main Character)
Saori Onishi
Jamie Hazaford (Main Character)
Ryota Osaka
Susumu Tokimune (Main Character)
Aimi
Rikuru Hikaru
Harumi Sakurai
Silfy Appleton
Hiroyuki Yoshino
Shouhei Koshikawa
Ikumi Hayama
Terai Akino
Itaru Yamamoto
Kouji Tanita
Kenji Hamada
Lorenz Giuliano
Maaya Uchida
Namie Portman
Mitsuru Ogata
Eraldo Quasimodo
Rikiya Koyama
Toshikazu Cayenne
Satomi Arai
Liz Roderick
Show Hayami
Julius Junios
Susumu Chiba
Izumi Shizuma
Kondo Takayuki
Tsutomu Kutsuwada
Yoko Hikasa
Reika Nanjou
Yusuke Kobayashi
Tsubasa Yamanami
Takahiro Sakurai
Schlein Richthofen

Synopsis

Known as "Shirogane no Ishi Argevollen".in Japanese. 1st Opening Theme "Tough Intention" Song by Kotoko. 2nd Opening Theme "Zone It" song by Kotoko. 1st Ending Theme "Faith" song by "Sachika Misawa". 2nd Ending Theme "Vivid Telepathy" song by Nami Tamaki.

Streaming, rent, or buy Argevollen – Season 1:

You are able to buy "Argevollen - Season 1" on Apple iTunes, Google Play Movies as download.