Currently available on 4 streaming services.

The Heike Story - watch online: streaming, buy or rent

Currently you are able to watch "The Heike Story" streaming on Crunchyroll, Crunchyroll Amazon Channel or buy it as download on Apple TV, Amazon Video.

Cast

Aoi Yuki
Biwa (voice)
Takahiro Sakurai
Shigemori (voice)
Tessyo Genda
Kiyomori (voice)
Saori Hayami
Tokuko (voice)
Shigeru Chiba
Emperor Go-Shirakawa (voice)
Kikuko Inoue
Tokiko (voice)
Miyu Irino
Koremori (voice)
Yumiko Kobayashi
Young Sukemori (voice)
Nobuhiko Okamoto
Sukemori (voice)
Natsuki Hanae
Kiyotsune (voice)
Ayumu Murase
Atsumori (voice)
Koutaro Nishiyama
Emperor Takakura (voice)
Nobuyuki Hiyama
Munemori (voice)
Subaru Kimura
Tomomori (voice)
Yu Miyazaki
Shigehira (voice)
Inori Minase
Shizuka Gozen (voice)
Tomokazu Sugita
Minamoto Yoritomo (voice)