The Wallflower - Season 1 (2006)

Original Title: Yamato Nadeshiko shichi henge

25 Episodes


Genres
Drama, Animation, Comedy, Romance
Age rating
TV-Y7

Cast

Showtaro Morikubo
Kyohei Takano
Hirofumi Nojima
Ranmaru Morii
Yukiko Takaguchi
Sunako Nakahara
Yuuya Yamauchi
Yukinojoh Tohyama
Tomokazu Sugita
Takenaga Oda
Nakahara Mai
Noi Kasahara
Yuka Komatsu
Mine Nakahara
Erika
Roxane

Streaming, rent, or buy The Wallflower – Season 1:

Currently you are able to watch "The Wallflower - Season 1" streaming on Hulu, Funimation Now or for free with ads on Funimation Now.