Bungo Stray Dogs - Season 3

(2019)

Watch Now

Streaming in:

Stream
Notify me

Bungo Stray Dogs is not available for streaming.

Let us notify you when you can watch it.

12 Episodes


Genres

Action & Adventure , Science-Fiction , Drama , Crime , Animation , Comedy , Fantasy

Runtime

24min

Cast

Yuto Uemura
Atsushi Nakajima (voice)
Mamoru Miyano
Osamu Dazai (voice)
Yoshimasa Hosoya
Doppo Kunikida (voice)
Sumire Morohoshi
Kyōka Izumi (voice)
Kensho Ono
Ryunosuke Akutagawa (voice)
Kisho Taniyama
Nakaya Nakahara (voice)
Hiroshi Kamiya
Ranpo Edogawa (voice)
Hiroyuki Kagura
Kenji Miyazawa (voice)
Yu Shimamura
Akiko Yosano (voice)
Toshiyuki Toyonaga
Junichirou Tanizaki (voice)
Chiaki Omigawa
Naomi Tanizaki (voice)
Rikiya Koyama
Yukichi Fukuzawa (voice)
Mitsuru Miyamoto
Ōgai Mori (voice)
Sora Amamiya
Elise (voice)
Wataru Hatano
Motojirō Kajii (voice)
Ami Koshimizu
Kouyou Ozaki (voice)

Streaming, rent, or buy Bungo Stray Dogs – Season 3:

We try to add new providers constantly but we couldn't find an offer for "Bungo Stray Dogs - Season 3" online. Please come back again soon to check if there's something new.