Horimiya - Season 1

(2021)

Watch Now

Streaming in:

13 Episodes


Rating

Genres

Animation , Drama

Runtime

23min

Cast

Haruka Tomatsu
Kyouko Hori (voice)
Koki Uchiyama
Izumi Miyamura (voice)
Seiichiro Yamashita
Toru Ishikawa (voice)
Yurie Kozakai
Yuki Yoshikawa (voice)
Nobuhiko Okamoto
Kakeru Sengoku (voice)
Mao Ichimichi
Remi Ayasaki (voice)
Reina Kondo
Sakura Kōno (voice)
Daiki Yamashita
Shuu Iura (voice)
Jun Fukuyama
Akane Yanagi (voice)
Taku Yashiro
Kouichi Shindou (voice)
Shoya Chiba
Makio Tanihara (voice)
Momo Asakura
Honoka Sawada (voice)
Daisuke Ono
Kyousuke Hori (voice)
Ai Kayano
Yuriko Hori (voice)
Yuka Terasaki
Sōta Hori (voice)
Hisako Kanemoto
Motoko Iura (voice)

Streaming, rent, or buy Horimiya – Season 1:

Currently you are able to watch "Horimiya - Season 1" streaming on Crunchyroll, WAKANIM or for free with ads on WAKANIM.