13 Assassins

13 Assassins

(2010)

Watch Now

Videos: Trailers, Teasers, Featurettes

Trailer Preview Image
Trailer Preview Image
Trailer Preview Image

Genres

Drama, Action & Adventure

Runtime

2h 21min

Age rating

18

Cast

Koji Yakusho
Shinzaemon Shimada
Takayuki Yamada
Shinrokuro Shimada
Goro Inagaki
Lord Naritsugu Matsudaira
Kazue Fukiishi
Tsuya / Upashi
Tsuyoshi Ihara
Kuzuro Hirayama
Ikki Sawamura
Gunziro Mitsuhasi
Arata Furuta
Heizo Sahara
Sousuke Takaoka
Yasoyosi Hioki
Seiji Rokkaku
Mosuke Otake
Kazuki Namioka
Rihei Ishizuka
Koen Kondo
Yahachi Horii
Yuma Ishigaki
Gennai Higuchi
Masataka Kubota
Shoziro Ogura
Masachika Ichimura
Hanbei Onigashira
Seiyo Uchino
Zusho Mamiya
Ken Mitsuishi
Zoudayu Asakawa
Ittoku Kishibe
Yatokube Sanshu
Mitsuki Tanimura
Chiyo Makino
Takumi Saitoh
Uneme Makino
Shinnosuke Abe
Minamotosiro Ideguchi

Synopsis

A bravado period action film set at the end of Japan's feudal era in which a group of unemployed samurai are enlisted to bring down a sadistic lord and prevent him from ascending to the throne and plunging the country into a war-torn future.

13 Assassins - watch online: streaming, buy or rent

You can buy "13 Assassins" on Google Play Movies, Rakuten TV, Apple iTunes as download or rent it on Google Play Movies, Volta, Rakuten TV, Apple iTunes online.