Trono de sangre

(1957)

Ver ahora


Calificación

Géneros

Drama , Historia

Duración

1h 48min

Cast

Toshiro Mifune
Taketori Washizu
Isuzu Yamada
Lady Asaji Washizu
Takashi Shimura
Noriyasu Odagura
Akira Kubo
Yoshiteru Miki
Hiroshi Tachikawa
Kunimaru Tsuzuki
Minoru Chiaki
Yoshiaki Miki
Takamaru Sasaki
Kuniharu Tsuzuki
Kokuten Kōdō
Military Commander
Kichijirô Ueda
Washizu's workman
Eiko Miyoshi
Old Woman at castle
Chieko Naniwa
Old Ghost Woman
Nakajirô Tomita
Military Commander #2
Yû Fujiki
Washizu samurai
Sachio Sakai
Washizu samurai
Shin Ôtomo
Washizu samurai
Yoshio Tsuchiya
Washizu samurai
Yoshio Inaba
Military Commander #3
Takeo Oikawa
Miki party member
Akira Tani
Washizu soldier
Ikio Sawamura
Washizu soldier
Yutaka Sada
Washizu samurai
Seijirô Onda
Miki party member #2
Takeshi Katō
Guard killed by Washizu
Hitoshi Takagi
Tsuzuki guard
Senkichi Ômura
Washizu samurai
Jun Ôtomo
Commander
Isao Kimura
Phantom samurai
Seiji Miyaguchi
Phantom samurai
Nobuo Nakamura
Phantom samurai

Sinopsis

Japón feudal, siglo XVI. Adaptación del "Macbeth" de William Shakespeare. Cuando los generales Taketori Washizu y Yoshaki Miki regresan de una victoriosa batalla, se encuentran en el camino con una extraña anciana, que profetiza que Washizu llegará a ser el señor del Castillo del Norte. A partir de ese momento, su esposa lo instigará hasta convencerlo de que debe cumplir su destino.

Trono de sangre - ver online: por stream, comprarlo o rentarlo

Actualmente, usted es capaz de ver "Trono de sangre" streaming en QubitTV.