అంతరిక్షం

అంతరిక్షం (2018)

FELFEDEZÉS

అంతరిక్షం nem érhető el a kedvenc videoszolgáltatójánál? Találjon valamit mást, amit szívesen megnézne!

Indítás most

Értékelés
Műfajok
Tudományos-fantasztikus, Rejtély és thriller, Dráma
Időtartam
}h min

Szinopszis

The coordinates of an old satellite from India, Mihira, are lost with the potential for it to wreak havoc with communications worldwide. Astronaut Dev’s life was turned upside down five years ago and he now teaches science at a government school. He’s brought in to fix the satellite but is that the only reason he agrees to come back?

అంతరిక్షం adatfolyam: hol látható online?

Jelenleg a(z) "అంతరిక్షం" online megtekinthető itt: Amazon Prime Video.

Hasonló a అంతరిక్షం