Late Autumn

Late Autumn

(1960)

Original Title: 秋日和

Watch Now

Streaming in:

Something wrong? Let us know!

Late Autumn - watch online: streaming, buy or rent

You can buy "Late Autumn" on Apple TV as download or rent it on Apple TV online.

Synopsis

A woman and her daughter are each forced to contend with an increasing pressure to marry, particularly from three men who knew her late husband.

Videos: Trailers, Teasers, Featurettes

Trailer Preview Image
Trailer Preview Image

Rating

IMDB 7.9 (6k)

Genres

Drama, Comedy

Runtime

2h 8min

Age rating

Unrated

Production country

Japan

Director

Yasujirō Ozu

Cast

Setsuko Hara
Akiko Miwa
Yōko Tsukasa
Ayako Miwa
Mariko Okada
Yukiko Sasaki
Keiji Sada
Shotaru Goto
Miyuki Kuwano
Michiko
Shinichirô Mikami
Koichi
Shin Saburi
Soichi Mamiya
Chishū Ryū
Shukichi Miwa
Nobuo Nakamura
Shuzo Taguchi
Kuniko Miyake
Nobuko
Sadako Sawamura
Fumiko
Ryuji Kita
Seiichiro Hirayama
Fumio Watanabe
Tsuneo Sugiyama
Yuriko Tashiro
Yoko
Toyo Takahashi
Wakamatsu's Owner
Hisao Toake
Tanekichi Kuwata
Yoshie Minami
Sakae Kuwata
Shima Iwashita
Uketuske
Tsûsai Sugawara
Sushiya Kyaku
Kôji Shitara
Kazuo
Masahiko Shimazu
Tadao
Ayako Senno
Shigeko Takamatsu
Fujio Suga
Former Subordinate Employee
Mutsuko Sakura
Hisa Sasaki
Norikazu Takeda
Yoshitaro
Tomoka Hasebe
Susumu Hattori
Isao Suenaga
Yukari Yamashina
Aiko Ikumi
Kazuko Mitsukawa
Junko Hara
Tami Yamamoto
Kôhei Kawamura
Shôsuke Oni
Zenichi Inagawa