Meteor Garden

Meteor Garden

(2018)

1 Seasons

Newest Episodes

Watch Now

Videos: Trailers, Teasers, Featurettes

Trailer Preview Image

Genres

Drama , Comedy , Kids & Family , Romance

Runtime

45min

Cast

Shen Yue
Dong Shan Cai
Dylan Wang
Dao Ming Si
Darren Chen
Hua Ze Lei
Liang Jingkang
Feng Mei Zuo
Wu Xize
Xi Men Yan
Li Jiaqi
Jiang Xiao You
Liu Yin-Hao
Chen Qing He
Sun Yihan
Teng Tang Jing
Sun Qian
He Yuan Zi
Wang Lin
Dao Ming Feng
Dee Hsu
Dao Ming Zhuang
Dong Xin
Li Zhen
Lin Peng
Shan Cai's Father
Zhang Li
Shan Cai's Mother
An Ziyi
Li Xin Hui
Zhao Huanran
Yan Shun Ping
Wang Zi Zhen
Jiang Bai He
Wang Dong
Ye Ming Chuan / Terence
Liu Ye
Zhou Cai Na

Synopsis

An ordinary girl is admitted to the most prestigious school in the country where she encounters F4, an exclusive group comprised of the four wealthiest and handsomest boys in the school - Dao Ming Si, Hua Ze Lei, Xi Men and Mei Zuo.

Meteor Garden - watch online: streaming, buy or rent

Currently you are able to watch "Meteor Garden" streaming on iWantTFC.