Season 3

My Hero Academia - Season 3

(2018)

Watch Now

Streaming in:

Streaming, rent, or buy My Hero Academia – Season 3:

Currently you are able to watch "My Hero Academia - Season 3" streaming on Hotstar, Amazon Prime Video.

20 Episodes


Genres

Action & Adventure, Fantasy, Science-Fiction, Comedy, Animation

Runtime

23min

Cast

Daiki Yamashita
Izuku Midoriya (voice)
Nobuhiko Okamoto
Katsuki Bakugo (voice)
Kenta Miyake
All Might (voice)
Ayane Sakura
Ochako Uraraka (voice)
Kaito Ishikawa
Tenya Iida (voice)
Yuki Kaji
Shoto Todoroki (voice)
Aoi Yuki
Tsuyu Asui (voice)