Season 1

My Girlfriend is an Alien - Season 1

(2019)

Watch Now

Streaming in:

Streaming, rent, or buy My Girlfriend is an Alien – Season 1:

Currently you are able to watch "My Girlfriend is an Alien - Season 1" streaming on MX Playerfor free with ads.

20 Episodes

Rating

JustWatch Rating 88%
IMDB 8.3 (2k)

Genres

Comedy, Science-Fiction, Drama, Romance, Fantasy

Runtime

44min

Cast

Wan Peng
Chai Xiaoqi
Thassapak Hsu
Fang Leng
Wang Youjun
Fang Lie
Zhang Meng
Sister Chai
Chen Yixin
Xiao Bu
Wanyan Luorong
Jiang Shiyi
Qin Hai
Doctor