Ju-On: Origins

Ju-On: Origins

(2020)

1 Seasons

Newest Episodes

Watch Now

Streaming in:

Videos: Trailers, Teasers, Featurettes

Trailer Preview Image

Genres

Mystery & Thriller , Drama , Horror

Runtime

29min

Age rating

TV-MA

Cast

Yuina Kuroshima
Haruka Honjo
Ririka
Kiyomi Kawai
Kohki Osamura
Yudai Katsuragi
Seiko Iwaido
Woman in White
Kai Inowaki
Tetsuya Fukazawa
Ryushin Tei
Tamotsu Kosaka
Yuya Matsuura
Kokichi Odajima
藤井武美
Yuka Tsujii
Ryôta Matsushima
Keiichi Masaki
Haruka Kubo
Chie Masaki
Shinsuke Kato
Nobuhiko Haida
Atom Shukugawa
Yusaku Morozumi
Yura Anno
Tomoko Morozumi
Kana Kurashina
Kimie Ariyasu
Nobuko Sendo
Michiko Fukazawa

Synopsis

A paranormal researcher searches obsessively for a cursed home where something terrible happened to a mother and her child long ago.

Ju-On: Origins - watch online: streaming, buy or rent

Currently you are able to watch "Ju-On: Origins" streaming on Netflix.