Currently available on 4 streaming services.

Tadaima, Okaeri - watch online: streaming, buy or rent

Currently you are able to watch "Tadaima, Okaeri" streaming on Crunchyroll, Crunchyroll Amazon Channel or for free with ads on Crunchyroll. It is also possible to buy "Tadaima, Okaeri" as download on Apple TV, Amazon Video.

Cast

Atsushi Tamaru
Masaki Fujiyoshi (voice)
Toshiyuki Morikawa
Hiromu Fujiyoshi (voice)
Atsumi Tanezaki
Hikari Fujiyoshi (voice)
Taku Yashiro
Hirai Yuuki (voice)
Kaede Hondo
Mochizuki Michiru (voice)
Shintaro Asanuma
Mochizuki, Aoto (voice)
Kazuyuki Okitsu
Matsuo Shuuto (voice)
Toshiki Masuda
Matsuo Yuuto (voice)
Konomi Kohara
Fujiyoshi Hinata (voice)
Kohsuke Toriumi
Matsuo Tomohiro (voice)