Currently available on 9 streaming services.

Brotherhood of Blades streaming: where to watch online?

Currently you are able to watch "Brotherhood of Blades" streaming on fuboTV, Rakuten Viki, Hi-YAH or for free with ads on YouTube Free, Crackle, Pluto TV, Rakuten Viki. It is also possible to rent "Brotherhood of Blades" on Amazon Video online and to download it on Amazon Video.

Cast

Chang Chen
Shen Lian
Liu Shishi
Zhou Miao Tong
Wang Qian-Yuan
Lu Jian Xing
Li Dongxue
Jin Yi Chuan
Nie Yuan
Zhao Jing Zhong
King Shih-Chieh
Wei Zhong Xian
Ye Qing
Zhang Yan
Zhou Yiwei
Ding Xiu
Zhu Dan
Wei Ting
Zhao Lixin
Han Kuang
Qiao Lei
Zhang Ying
Yang Xiaobo
Chen Jiamo
Yang Yi
Yan Junbin
Gu Dian
Chen Jiaming
Ye Xiangming
Emperor Chong Zhen
Zhang Zhenlei
Senior Soldier
Liu Chang
Young soldier

Popular movies coming soon

Venom: The Last Dance
Avengers 5
Joker: Folie à Deux
Captain America: Brave New World
Mickey 17
Gladiator II
Beetlejuice Beetlejuice
TRON: Ares
Disney's Snow White
Paddington in Peru
Blade
Deadpool & Wolverine
Transformers One
Wicked
Alien: Romulus

Upcoming Action & Adventure movies

Jake Paul vs. Mike Tyson
The Instigators
Saving Bikini Bottom: The Sandy Cheeks Movie