The Eight Hundred

The Eight Hundred (2020)

Original Title: 八佰

Videos: Trailers, Teasers, Featurettes


Genres
Drama, History, War & Military, Action & Adventure
Runtime
2h 27min
Director

Cast

Zhang Yi
Lao Suanpan
Jiang Wu
Lao Tie
Oho Ou
Duan Wu
Du Chun
Xie Jinyuan
Vision Wei
Zhu Shengzhong
Tang Yixin
Yang Huimin
Jerry Lee
Qi Jiaming, the Shandong Soldier
Liang Jing
Professor's wife
Hou Yong
Professor
Xin Baiqing
Fang Xingwen
Yu Haoming
Shangguan Zhibiao
Yao Chen
He Xiangning
Ryan Zheng Kai
Chen Shusheng
Yu Ailei
Luoyang Chan
Song Yang
Zhang Boting
Liu Xiaoqing
Sister Rong

Synopsis

In 1937, eight hundred Chinese soldiers fight under siege from a warehouse in the middle of the Shanghai battlefield, completely surrounded by the Japanese army.

The Eight Hundred streaming: where to watch online?

Currently you are able to watch "The Eight Hundred" streaming on Rakuten Viki. It is also possible to buy "The Eight Hundred" on Vudu, Amazon Video, Redbox as download or rent it on Vudu, Amazon Video, Redbox, DIRECTV online.

People who liked The Eight Hundred also liked