Baki - Season 1 (2018)

Original Title: バキ

Videos: Trailers, Teasers, Featurettes


Genres
Animation, Action & Adventure, Drama

Cast

Takuya Eguchi
Hanayama Kaoru
Rikiya Koyama
Retsu Kaiō
Bin Shimada
Shibukawa Gōki
Takayuki Sugo
Orochi Doppo
Mugihito
Tokugawa Mitsunari
Sora Amamiya
Matsumoto Kozue
Yoshihisa Kawahara
Orochi Katsumi
Akio Otsuka
Hanma Yūjirō
Issei Futamata
Yanagi Ryūkō

Streaming, rent, or buy Baki – Season 1:

Currently you are able to watch "Baki - Season 1" streaming on Netflix.