Currently available on 3 streaming services.

ERASED - watch online: streaming, buy or rent

Currently you are able to watch "ERASED" streaming on Hulu, Crunchyroll, Crunchyroll Amazon Channel.

Cast

Shinnosuke Mitsushima
29-year-old Satoru Fujinuma (voice)
Tao Tsuchiya
10-year-old Satoru Fujinuma (voice)
Minami Takayama
Sachiko Fujinuma (voice)
Chinatsu Akasaki
Airi Katagiri (voice)
Aoi Yuki
Kayo Hinazuki (voice)
You Taichi
Kenya Kobayashi (voice)
Ayaka Nanase
Osamu (voice)
Yukitoshi Kikuchi
Kazu (voice)
Takahiro Mizushima
Jun "Yuuki" Shiratori
Mitsuru Miyamoto
Gaku Yashiro (voice)
Akari Kito
Hiromi Sugati (voice)