Joy of Life

(2019)

Original Title: 庆余年

Watch Now

Streaming in:

Something wrong? Let us know!

Joy of Life - watch online: streaming, buy or rent

Currently you are able to watch "Joy of Life" streaming on Rakuten Viki or for free with ads on Rakuten Viki.

Newest Episodes

Synopsis

Zhang Qing, a present-day college student in culture and history major wants to study in professor Ye's postgraduate class, so he decides to write a historical fiction to elaborate his perspective of analyzing ancient literature history with modern concept. In the fiction, Zhang himself acts as a young man Fan Xian with mysterious life who lives in a remote seaside town of Kingdom Qing in his childhood, under the help of a mysterious mentor and a blindfolded watchman. Fan goes to the capital when he grows up, where he experiences plenty of ordeal and temper. Fan persists in adhering the rule of justice and goodness and lives his own glorious life.

Rating

IMDB 8.1 (1k)

Genres

Drama, Action & Adventure, Comedy, Fantasy, Romance, Science-FictionAction Comedy

Runtime

45min

Production country

China

Cast

Zhang Ruoyun
Fan Xian
Li Qin
Lin Wan'er
Chen Daoming
Emperor of Qing
Wu Gang
Chen Pingping
Xin Zhilei
Haitang Duoduo
Liu Duanduan
Li Chengze
Song Yi
Fan Ruoruo
Li Xiaoran
Li Yunrui
Tian Yu
Wang Qinian
Kevin Guo
Fan Sizhe
Gao Shuguang
Fan Jian
Li Qiang
Yan Ruohai
Yu Yang
Lin Ruofu
Wu Xingjian
Yan Bingyun
Tong Mengshi
Wu Zhu
Zhang Haowei
Li Chengqian
Wang Tianchen
Li Hongcheng
Jin Chen
Ye Ling'er
Yu Feihong
Empress
Gao Lu
Madame Wang
Sui Junbo
Concubine Yi
Bi Yanjun
Lai Mingcheng
Fu Xinbo
First Prince
Yu Ailei
Deng Ziyue
Guo Zifan
Li Chengping
Xuan Yan
He Zongwei
Feng Bing
Fan Wujiu
Mao Xiaotong
Princess of Northern Qi
Wang Churan
Sang Wen
Wang Xiaochen
Yuan Meng