Currently available on 2 streaming services.

CRISIS: Special Security Squad - watch online: streaming, buy or rent

Currently you are able to watch "CRISIS: Special Security Squad" streaming on AsianCrush or for free with ads on Tubi TV, Cineverse.

Cast

Shun Oguri
Akira Inami
Hidetoshi Nishijima
Saburo Tamaru
Yuko Araki
Rei Oyama
Toru Nomaguchi
Yusuke Kashii
Tetsushi Tanaka
Mitsunari Yoshinaga
Yuriko Ishida
Chigusa Hayashi
Kyōzō Nagatsuka
Daiki Kaji
Kisuke Iida
Yukou Aonuma
Hidekazu Mashima
Tomofumi Hayashi
Moeka Nozaki
Hana Matsunaga