Tari Tari - Season 1

(2012)

Original Title: TARI TARI

Watch Now

13 Episodes


Genres

Drama , Animation , Music & Musical

Runtime

24min

Age rating

TV-14

Cast

Ayahi Takagaki
Wakana Sakai
Asami Seto
Konatsu Miyamoto
Saori Hayami
Sawa Okita
Natsuki Hanae
Atsuhiro "Wien" Maeda
Hiroyuki Kinoshita
Okita Shouichi
Mamiko Noto
Okita Shiho
Kenji Hamada
Sakai Keisuke

Streaming, rent, or buy Tari Tari – Season 1:

Currently you are able to watch "Tari Tari - Season 1" streaming on HiDive.

People who liked Tari Tari also liked