Currently available on 4 streaming services.

Absolute Duo - watch online: streaming, buy or rent

Currently you are able to watch "Absolute Duo" streaming on Crunchyroll, Crunchyroll Amazon Channel or buy it as download on Apple TV, Microsoft Store.

Cast

Nozomi Yamamoto
Julie Sigtuna
Yoshitsugu Matsuoka
Thor Kokonoe
Ayaka Suwa
Tomoe Tachibana
Haruka Yamazaki
Lilith Bristol
Nozomi Nishida
Sarah
Kentaro Ito
Grave Phantom
Manami Tanaka
Otoha Kokonoe
Mami Uchida
Momo Kibitsu
Natsuki Hanae
Aoi "Tora" Torasaki
Takahiro Sakurai
K
Tomomichi Nishimura
Equipment Smith
Yoshihisa Kawahara
Tatsu
Yui Horie
Sakuya Tsukumo
Yukari Tamura
Rito "Usa-sensei" Tsukimi
Ayaka Imamura
Miyabi Hotaka