The Journalist

The Journalist

(2022)

Original Title: 新聞記者

Watch Now

Streaming in:

1 Seasons

Newest Episodes

Synopsis

A journalist known as the maverick of news media defiantly chases the truth in this series adaptation of the hit movie of the same name.

The Journalist - watch online: streaming, buy or rent

Currently you are able to watch "The Journalist" streaming on Netflix, Netflix basic with Ads.

Videos: Trailers, Teasers, Featurettes

Trailer Preview Image

Genres

Drama, Mystery & Thriller

Runtime

51min

Age rating

TV-14

Cast

Ryoko Yonekura
Anna Matsuda
Go Ayano
Shinichi Murakami
Ryusei Yokohama
Ryo Kinoshita
Shinobu Terajima
Mayumi Suzuki
Hidetaka Yoshioka
Kazuya Suzuki
Masato Hagiwara
Kohei Matsuda
Yusuke Santamaria
Shinjiro Toyoda
Tetsuji Tanaka
Tomoya Tada
Koji Ohkura
Yoshikazu Yagawa
Tokio Emoto
Daiki Sato
Kaho Tsuchimura
Harumi Yashiro
Karin Ono
Mayu Yokokawa
Shiro Sano
Hisashi Nakagawa